Reinsurance Services Live

Reasürans sürecinde sigortacının pek çok sorunla karşılaşmasına rağmen önerilen çözüm yolları genelde sınırlıdır. Biz bu sürecin bileşenlerini temel parçalara ayırıyor ve süreci basitleştiriyoruz. Bakın müşterilerimize nasıl destek oluyoruz;

Veri Anahtardır

Müşterimiz Reasürans için özel olarak tasarlanmış bir IT programı kullanmıyor. Her yıl yenileme döneminde ihtiyaç duyulan raporlar, veriler üzerinden elle hazırlanıyor.

Daha fazla bilgi

Danışmanlık ve Destek

Küçük bir sigorta firmasında Reasürans Bölümünün olmadığını ve Reasüransla ilgili tüm işlerin Finans Bölümü Yöneticisi, iki Underwriter ve bir Muhasebeci tarafından yapıldığını varsayalım.

Daha fazla bilgi

Risk ve Kapital

Bu örnekte müşterimiz büyük ve uluslararası bir sigorta şirketinin parçası olsun. Temel olarak işleri, doğal afet sigortası, Reasürans ve kendi içlerinde geri iade programı olarak tanımlanıyor.

Daha fazla bilgi

Yönetim ve Muhasebe

Bu kez müşterimiz farklı sigorta dallarında Reasürans ihtiyacı olan büyük, uluslararası bir sigorta şirketi. Sigorta kapsamı ve Reasürans ihtiyacı sürekli değişim göstermekte ve Reasürerler de sürekli olarak var olan hasarlar konusunda reserv güncellemesi talep etmektedirler.

Daha fazla bilgi